Oferta

KATALOG PRODUKTÓW – ENERGETYKA

ZŁĄCZA KABLOWE
Złącza kablowe przeznaczone do układów sieci kablowych niskiego napięcia. Przeznaczone do rozdziału energii w sieciach kablowych niskiego napięcia.

ZŁĄCZA LICZNIKOWE
Złącza licznikowe przeznaczone do opomiarowania odbiorców indywidualnych podłączonych do sieci kablowych niskiego napięcia.

ZŁĄCZA KABLOWE LICZNIKOWE POZIOME
Zintegrowane złącza kablowo pomiarowe w układzie poziomym.

LICZNIKOWE PIONOWE
Zintegrowane złącza kablowo pomiarowe w układzie pionowym.

ROZDZIELNICE OŚWIETLENIOWE
Rozdzielnice oświetleniowe przeznaczone do zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym.

ROZDZIELNICE OŚWIETLENIOWE
Rozdzielnice oświetleniowe przeznaczone do zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym.

ZŁĄCZA KABLOWE Z POMIARAMI PÓŁPOŚREDNIMI
Złącza kablowe z pomiarami półpośrednimi służą do zasilania odbiorcy z sieci do 1 kV, w którym pomiar energii elektrycznej realizowany jest przez licznik podłączony przez przekładniki prądowe zainstalowane w obwodzie objętym pomiarem.

ROZDZIELNICE STACYJNE SŁUPOWE
Rozdzielnice stacyjne słupowe NN służą do rozdziału energii elektrycznej urządzeń elektrycznych, głównie na słupowych stacjach transformatorowych wszelkich typów. Mają zastosowanie jako zewnętrzne urządzenie rozdzielcze niskiego napięcia stacji transformatorowej słupowej.

ROZDZIELNICE STACYJNE NA FUNDAMENCIE
Rozdzielnice stacyjne znajdują zastosowanie jako wolnostojące rozdzielnice z zasilaniem kablowym. Rozdzielnice są wyposażone w fundament ułatwiający montaż w gruncie.

ROZDZIELNICE STACYJNE WNĘTRZOWE
Rozdzielnice stacyjne stalowe są przeznaczone do wnętrzowych stacji energetycznych, lub do pomieszczeń ruchu i dystrybucji.

ROZDZIELNICE STACYJNE WNĘTRZOWE NA PANELU
Rozdzielnice NN do prefabrykowanych stacji transformatorowych.

ROZDZIELNICE EuroTechLine 12-24kV
Modułowe rozdzielnice średniego napięcia z izolacją gazową SF6.

ROZDZIELNICE SN W IZOLACJI POWIETRZNEJ
System rozdzielnic w izolacji powietrznej dla sieci o napięciu znamionowym do 20 kV.

ZŁĄCZA KABLOWE Z ROZDZIELNICĄ SafeRing
Złącze kablowe wyposażone w rozdzielnicę SN o izolacji stało-powietrznej SF6.

ZŁĄCZA KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 12-24kV
Złącza kablowe średniego napięcia to rozgałęźniki w sieciach średniego napięcia pracujące w układzie pierścieniowym i promieniowym.

ZŁĄCZA KABLOWE Z ROZDZIELNICĄ XIRIA
Złącze kablowe wyposażone w rozdzielnicę SN o izolacji stało-powietrznej

 

oraz inne, pełna oferta wraz deklaracjami zgodności dostępna mailowo.

Jeśli są Państwo zainteresowani katalogiem naszych produktów prosimy o kontakt – kontakt@eurotech.biz.pl